Automatutbildning


Varför körkort för automat?
Den största fördelen med körkort för automat är att det är lättare att ta än ett vanligt körkort eftersom en stor del av din utbildning på en trafikskola går åt till att lära sig växla och anpassa hastighet och växel. 

Med automat slipper du tänka på valet av växel och får då mer tid till de andra momenten, så som övrig trafik, skyltar och regler. Det kan också vara ett bra alternativ om du inte har så mycket tid eller pengar till förfogande för att ta ditt körkort.

En automatväxlad bil startar direkt med ett mjukt gaspådrag, den växlar själv när den känner att det är dags, i en uppförsbacke behöver du inte hitta något "dragläge" när du stannar, utan bilen bromsas bara in, och igångsätts sedan med enbart ett gaspådrag. Det blir därför mycket lättare att lära sig att köra bil och därav också billigare.

OBS! Du får inte köra manuell växlad bil med ditt automatkörkort. 

Komplettera
Om du har automatkörkort kan du alltid komplettera och ta manuellt körkort senare när du har mer körvana. Det behövs enbart ett nytt körprov!

Ring oss gärna! 035-10 32 00