Privat policy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

Innehåll

Cookies
Personuppgiftspolicy
Säkerhet
Teknik
Ändringar

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Hantera Cookie inställningar

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookie på vår webbplats.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

 • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.
 • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.
 • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

Denna dag, 2018-03-05, har följande policy upprättats för Halmstad Trafikskola AB.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna fullfölja din körkortsutbildning hos oss och för att kunna ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi behöver ha tillgång till dina uppgifter för att kunna registrera dig på utbildningar såsom riskutbildningar, introduktionsutbildningar samt för att kunna ha ett samspel mellan Trafikverket och Transportstyrelsen. Vi behöver även dina personuppgifter för att uppfylla lagar och regler.

Vi använder aldrig dina personuppgifter för direktmarknadsföring och dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, med undantag av vad som följer av vårt avtal om körkortsutbildning t ex Transportstyrelsen samt vårt affärssystem aSTRa enligt nedan. Personuppgifter kan förekomma om dig i e-postmeddelande, web-trafik och sparade dokument och du kommer att behandlas automatiskt i våra IT-system.

Dina uppgifter kommer att sparas i affärssystemet aSTRa, som är det system som rekommenderas av STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och dina uppgifter sparas där tills dess att du är klar med din utbildning, dvs. både kunskapsprovet och uppkörningen, därefter arkiveras du (såvida vi inte anser att du kan behöva komma tillbaka för en uppgradering av behörighet, ex. från automat till manuell bil eller från A2 till A för MC). Elever som varit inaktiva under en längre stund brukar kontaktas för eventuellt fullfölja utbildningen. Skulle de inaktiva elever ha löst utbildningen på annat vis kommer vi att arkivera dessa. Vi rensar löpande bland elever och har skapat filtreringsfunktioner för att underlätta hanteringen av elever.

När en elev har arkiverats av oss är det STR som sköter resten av hanteringen. I dagsläget finns det tre olika tidsgränser för personuppgifter vid arkivering. Vissa personuppgifter försvinner inom ett dygn, utbildningar som eleven/kunden har genomfört arkiveras i fem år och aktiviteter som är kopplade till kassa och e-handel kommer att sparas i 10 år enligt bokföringslagen.

Vi sparar även uppgifter om dig i mailinkorgen om du har kontaktat oss via detta system. Förfrågningar om intensivutbildningar delas in kvartalsvis och raderas sedan när kvartalet är förbi. För det mer utförliga formuläret för intensivkurser när personnummer anges lagras detta i en skyddad databas.

Innan vi började använda det digitala utbildningskortet hade vi dessa i pappersformat. Dessa sparas enligt Bokföringslagens krav i sju år.

Våra lokaler är kameraövervakade för vår säkerhet. Materialet som spelas in kommer vi enbart att se över om vi misstänker stöld eller annat brott. Materialet raderas löpande med tiden.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Bild
 • Video (kameraövervakning)
 • Betalansvarig
 • Övriga uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger (ex. diagnoser osv.)
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt via telefon, e-post, kontaktformulär
 • Uppgifter som vi får från offentliga register (t.ex. Creditsafe)
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får via ansökan om Resurs Bank, antingen muntligt eller via en blankett
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast din/dina lärare, kontoristen och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part, säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Halmstad Trafikskola AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Du kan när som helst kontakta personuppgiftsansvarig på telefon 035-10 32 00, Suad Trdevaj eller via mail: suad@halmstadtrafikskola.se

Samtycke

Genom att du godkänner denna policy samtycker du till att Halmstad Trafikskola får lov att använda dina personuppgifter tills dess att din utbildning är helt färdig. Vi reserverar oss för att vi kan behålla dina uppgifter om vi anser att du har behov av att komma tillbaka, t.ex. för uppgradering av behörighet. Du samtycker även till att dina uppgifter får användas för att registrera dig på utbildningar (riskutbildningar bl.a.) via Transportstyrelsen samt boka prov via Trafikverket.

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Teknik

Denna webbplats följer de standarder W3C har skapat för utveckling av moderna hemsidor. Det betyder att sidans information är separerad från dess design genom att HTML 5 används för att strukturera informationen, och att CSS används för att applicera designen. Denna webbplats är producerad av DigiFactory webbyrå i Halmstad.

Navigera med ditt tangentbord

I de flesta webbläsare som finns på marknaden idag finns möjlighet att navigera enbart med hjälp av tangentbordet (utan att använda sig av mus).

 • ALT + pil vänster tar dig tillbaka till sidan du sist besökte
 • ALT + pil höger tar dig ett steg framåt om du har backat med kommandot ovan
 • ENTER väljer en länk eller skickar formulär
 • TAB hoppar mellan länkar och formulärfält

De genvägar som finns tillgängliga på denna webbplats är:

 • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet
 • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
 • 1 - Startsida

Sättet att använda sig av dessa genvägar skiljer sig lite beroende på vilken webbläsare du använder.

 • Mozilla FireFox trycker du ned ALT + SHIFT + (genväg) samtidigt.
 • Google Chrome trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Safari trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Internet Explorer trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt följt av ENTER
 • Opera trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.

Se fler tangentbordsgenvägar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår webbplats.

Ring oss gärna! 035-10 32 00